ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ចំការមន
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $180 - $350 / ខែ
$180 $350 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 27/04/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 1 ខែ

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

2 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 20 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • ថ្លៃ​សេ​វា​
  • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ហាការខាត់ថឺរីង ហ្វាក់ស៊ីលី ធីមេនិចមិន

ភ្នំពេញ ចំការមន
BONG KENG KOUNG 1 , St. 310, #44