ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ៧មករា
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $300 / ខែ
$200 $300 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 16/08/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូលឆ្នាំចិន
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារ
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
 • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
Responsibilities:
•	Prepare the requisition sheet payment for E-SUN Team and other departments 
•	Upload the payment transactions into the T24
•	File the supporting documents after upload the payment transactions into T24
•	Verify and count USD and KHR daily Petty Cash 
•	Verify daily payment transactions with USD and KHR Petty Cash book
•	Pass the check and transfer payment to operation for them to process further and contact 
    vendors/ suppliers to obtain the check 
•	Prepare the requested fund to replenish the balance to serve the operation 
•	Any other tasks assigned by the supervisors
Requirements:
• Bachelor’s degree in Accounting, and pursing CAT or ACCA or CPA is desirable)
• Current or Previous experience with Banking or MFI industry and sound knowledge of IFRS
• Good Command in English and Chinese is a plus
• Strong relationship building and influencing skills, confidence to deal with people at all levels, 
 experience with Tax department or NBC is a plus

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ធនាគារសហពាណិជ្ជ ក.អ

ភ្នំពេញ ៧មករា
UCB Bldg #61, 130 Rd, Psa Chas Quarter, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.