ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ចំការមន
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $120 - $250 / ខែ
$120 $250 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 22/08/2019 —  ផុតកំណត់
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 1 ខែ

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

10 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 40​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ថ្លៃ​សេ​វា​
  • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ហាការខេថឹរីង ហ្វឹស៊ីឡឹធី មេនេចមេន

ភ្នំពេញ ចំការមន
BONG KENG KOUNG 1 , St. 310, #44