អ្នក​ធ្វើ​​នំប៉័ង

អ្នក​ធ្វើ​​នំប៉័ង

ចម​ & លី ខបភើរេសិន

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $136 - $250 / ខែ
$136 $250 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 26/08/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

30 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូលឆ្នាំចិន
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារ
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សៀវភៅគ្រួសារ
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ