អ្នកគ្រប់គ្រង

អ្នកគ្រប់គ្រង

Kids Park Entertainment Co., Ltd

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $250 - $400 / ខែ
$250 $400 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 9/09/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន — 2 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតថ្កោលទោស/បញ្ជាក់ឥរិយាមាយាថ
 • ប័ណ្ណការងារ
 • បញ្ជាក់​សុខភាព​និង​កាយសម្បទា
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
 • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
Main Duties:
•	Administrative Tasks (50%)
-	Assist with Extra Sale inventory and cash management 
-	Manage a smooth and adequate running and maintenance of the front desk, including work place   
arrangement, cleaning, safety, first aid, name badge and staff grooming
-	Assist with recruitment process and training 
-	Supervision of Kids Park's outlet activities and customer requests; passes, special requests, feedback forms 
-	Oversee the whole outlet cleanliness
-	Customer support / relationship and survey 
•	Management Support (50%) 
-	Review and reconcile school visit figure in activities system (support to Finance Department)
-	Special passes, and other passes compliance and implementation 
-	Problem and conflict resolutions 
-	Follow and comply with Company’s policy and regulations 
-	Ensure the cleanliness of all areas 
-	Customer service management, training of new staff and maintenance of all elements.
-	Ensure staff complies with Company’s rules and regulations
-	Assist in evaluation of team’s performance and recommendations for employee’s actions.
-	Attend management meetings 
-	Organize the schedule & attendance of all employees.
-	Monitor employee’s attendance, time off and all leaves. 
-	Assist in monitoring time off, leaves, absence, working hours, finger prints co-workers.
-	May be asked to assist with schools visits, events, birthday parties or marketing promotions
-	Provide clerical and administrative support to the office
-	Work closely with housekeeping, assistant operations manager and operations manager 
Undertaking additional tasks as outlined by the management

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

Kids Park Entertainment Co., Ltd

ភ្នំពេញ
No. 17C, Land lot 216, Village 1, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh City