អ្នកគ្រប់គ្រង

អ្នកគ្រប់គ្រង

Kids Park Entertainment Co., Ltd

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $250 - $400 / ខែ
$250 $400 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 9/09/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 2 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតថ្កោលទោស/បញ្ជាក់ឥរិយាមាយាថ
 • ប័ណ្ណការងារ
 • បញ្ជាក់​សុខភាព​និង​កាយសម្បទា
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
 • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
Main Duties:
•	Administrative Tasks (50%)
-	Assist with Extra Sale inventory and cash management 
-	Manage a smooth and adequate running and maintenance of the front desk, including work place   
arrangement, cleaning, safety, first aid, name badge and staff grooming
-	Assist with recruitment process and training 
-	Supervision of Kids Park's outlet activities and customer requests; passes, special requests, feedback forms 
-	Oversee the whole outlet cleanliness
-	Customer support / relationship and survey 
•	Management Support (50%) 
-	Review and reconcile school visit figure in activities system (support to Finance Department)
-	Special passes, and other passes compliance and implementation 
-	Problem and conflict resolutions 
-	Follow and comply with Company’s policy and regulations 
-	Ensure the cleanliness of all areas 
-	Customer service management, training of new staff and maintenance of all elements.
-	Ensure staff complies with Company’s rules and regulations
-	Assist in evaluation of team’s performance and recommendations for employee’s actions.
-	Attend management meetings 
-	Organize the schedule & attendance of all employees.
-	Monitor employee’s attendance, time off and all leaves. 
-	Assist in monitoring time off, leaves, absence, working hours, finger prints co-workers.
-	May be asked to assist with schools visits, events, birthday parties or marketing promotions
-	Provide clerical and administrative support to the office
-	Work closely with housekeeping, assistant operations manager and operations manager 
Undertaking additional tasks as outlined by the management

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

Kids Park Entertainment Co., Ltd

ភ្នំពេញ
No. 17C, Land lot 216, Village 1, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh City