ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ សែនសុខ
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $180 - $220 / ខែ
$180 $220 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 29/09/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — មាន​សញ្ញាប័ត្រ​​ មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

5 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
  • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
  • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ញូ លីង ម៉ាឃីធីង ភីធីអ៉ី អិលធីឌី

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Songkat Tek Thla,Khan Sen Sok, Phnom Penh