អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ (ភ្នំពេញ & ខេត្ត)

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ (ភ្នំពេញ & ខេត្ត)

King Technolygies Co.,Ltd

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $400 / ខែ
$200 $400 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 2/10/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍អាចដាក់ពាក្យបាន

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

15 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍
• ទំនួលខុសត្រូវការងារ
- ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
- បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
- រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត
• លក្ខ័ណការងារ 
- មិនទាមទារបទពិសោធន៍ និងកម្រិតសិក្សាខ្ពស់
- ធ្លាក់បាកឌុបក៏អាចដាក់ពាក្យបាន
- ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង និងស្រលាញ់ផ្នែកលក់

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

King Technolygies Co.,Ltd

ភ្នំពេញ
CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.