អ្នកអនាម័យ

អ្នកអនាម័យ

King Technolygies Co.,Ltd

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $180 - $220 / ខែ
$180 $220 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 2/10/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 1 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

3 នាក់ ស្ត្រី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
* ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖
- សំអាតបរិវេណខាងក្នុង និងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន
- ត្រូវប្រាកដថាពេលដែលចេញពីធ្វើការ បង្អួចត្រូវបិទជានិច្ច
- បន្ទប់ទឹកត្រូវប្រាកដថាស្អាត និងមានផាសុខភាពជានិច្ច
- ពេលមានភ្ញៀវមកត្រូវរៀបចំបន្ទប់និង ដាក់ទឹកជូនភ្ញៀវ
- ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៏របស់់ក្រុមហ៊ុន
- ពេលទំនេរអាចជួយការងារផ្សេងៗដែលអាចធ្វើទៅបាន
* លក្ខខណ្ឌការងារ៖
- ភេទស្រី អាយុចាប់ពី18 ដល់ 35ឆ្នាំ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើតួនាទី
- មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់
- មានភាពអត់ធ្មត់

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

King Technolygies Co.,Ltd

ភ្នំពេញ
CITY TOWER 3B & 3C (3 Floor): #321, MaoTse Tong Blvd, Phsa Depo I, Toul Kork, Phnom Penh.