ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ទួលគោក
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $250 / ខែ
$200 $250 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 2/10/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — មាន​សញ្ញាប័ត្រ​​ មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ ស្ត្រី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍
•	-ចេះប្រើប្រាស់ computer Word / Excel 
•	-ចេះអានភាសា English
•	-ម៉ោងធ្វើការ: Morning  (8:00am-5:00pm)
•	-ថ្ងៃឈប់សម្រាក ៤ថ្ងៃក្នុងមួយខែ
•	-មានកន្លែងស្នាក់នៅ
•	-មានដំណើរកម្សាន្ដប្រចាំឆ្នាំ

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ