ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $300 - $350 / ខែ
$300 $350 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 7/10/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ ស្ត្រី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

អាយុចាប់ពី 20 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
 • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
-	Training/Education Workers
-	Calculation of basic salary and allowance
-	Perform compliance for unclaimed property payroll check
-	Issuing slip and notice to employee
-	Resolves payroll discrepancies by collecting and analyzing information.
-	Calculation and analysis of daily, periodically working data
-	Maintains payroll operations by following policies and procedures; reporting needed changes.
-	Negotiation with system vendor
-	Other HR tasks

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ស៊ុមី (ខេមបូឌា) វ៉ាយរីង​ ស៊ីស្ទឹម ខូអិលធីឌី

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Phnom Penh