ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ សែនសុខ
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $150 - $200 / ខែ
$150 $200 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 2/11/2019
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ មធ្យម​សិក្សា​បឋមភូមិ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

10 នាក់ បុរស​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 45​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • មានប័ណ្ណបើកបរ
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍
 • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ញូ លីង ម៉ាឃីធីង ភីធីអ៉ី អិលធីឌី

ភ្នំពេញ សែនសុខ
Songkat Tek Thla,Khan Sen Sok, Phnom Penh