មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់

មន្រ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់

ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ

ការងារពេញម៉ោង
កំពង់ស្ពឺ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $250 - $400 / ខែ
$250 $400 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 17/04/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន — 2 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

3 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់​ពី 18 ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ផ្ដល់​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
	ផ្សព្វផ្សាយ ពីផលិតផលរបស់ស្ថាប័នកំណត់នូវអតិថិជនសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់គោលដៅ
	កំណត់នូវយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និងថែរក្សាអតិថិជន និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ គូរប្រកួតប្រជែង 
	សិក្សាព័ត៌មាន វាយតម្លៃកម្ចី និងតាមដាននូវការប្រើប្រាស់កម្ចីរបស់អតិថិជន 
	ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជន 
	ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងករណី មានកម្ចីមិនល្អ 
	ធ្វើរបាយកាណ៍ជូនប្រធាន ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែស្តីពីសមិទ្ធផល និងការងារប្រឈមផ្សេងៗ។

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

ធនាគារ អេស ប៊ី អាយ លី ហួរ

កំពង់ស្ពឺ
No. 85-88, St. Kim Il Sung (289), Sangkat Boeng Kak II, Khan Toul Kork, Phnom Penh