ប្រធានផ្នែកលក់និងជួលអចលនទ្រព្យ

ប្រធានផ្នែកលក់និងជួលអចលនទ្រព្យ

Century 21 Mekong

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ទួលគោក
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $300 / ខែ
$200 $300 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 26/06/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​តម្រូវ​ទាំង​អ្នកមាន​ ​និង​គ្មាន​បទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

មាន​សញ្ញាប័ត្រ​​ មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

20 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 45​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
Responsibilities:
- Responsible for direct sales
- Assist to set up marketing strategy
- Cold Call, follow-up and meet up with prospective client to present
- Work closely with potential client with various methods
- Update information for posting on website
- Follow-up and update customer’s relationship report
- Understand customer requirement properly
- Prepare daily and weekly sales report to management
Key Requirement:
- Bachelor Degree in Marketing or related
- At least 1 year working experience in Sales and Leasing
- Good in communication, self-confident and able to work independently
- Flexible, honest and able to work under pressure
- Able to read and write English (Chinese is a plus)
- Good command in Computer (Microsoft Word, Excel & Outlook)
- Males are encouraged to apply
Century 21 Mekong
ភ្នំពេញ#50, St.516 Corner St.335, Sangkat Boeng Kork, Phnom Penh (Cambodia)
Century 21 Mekong
085 237 888
jobs@c21mekong.com.kh

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

Century 21 Mekong

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#50, St.516 Corner St.335, Sangkat Boeng Kork, Phnom Penh (Cambodia)