មន្ត្រីសេវាអតិថិជន

មន្ត្រីសេវាអតិថិជន

ប៊្រេដថក កម្ពុជា

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 2/07/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​តម្រូវ​ទាំង​អ្នកមាន​ ​និង​គ្មាន​បទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

មាន​សញ្ញាប័ត្រ​​ មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

20 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូលឆ្នាំចិន
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារ
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
 • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍
RESPONSIBILITIES:
	To ‘BreadTalk 7’ and suggestive selling 
	To operate POS functions including payment modes, promotion key, voucher redemption, staff meal, staff discount, and transaction void
	To perform POS opening and closing without supervision
	To handle POS transactions accurately and effectively during peak hours
	To prepare cash deposit accurately
	To handle cake receiving upon delivery and perform proper cake storage, tagging and maintenance
	To handle cake booking, inquiries and delivery
	To handle product ordering and receiving upon delivery.
REQUIREMENTS:
	Customer service oriented
	Dynamic, pleasant and cheerful personality
	Minimum Secondary education
	Bilingual in English and Khmer
	Good Communication Skills
	Interest in the Job
	Enthusiasm, Positive Attitude
	Honesty and Integrity

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

ប៊្រេដថក កម្ពុជា

ភ្នំពេញ
#36, st. 228, Chaktomok, Daun Penh