បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (អ្នករចនា)

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (អ្នករចនា)

Skailab

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ៧មករា
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $350 / ខែ
$200 $350 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 23/07/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​គ្មាន​បទ​ពិសោធន៍​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 23 ដល់ 30​ ឆ្នាំ​

ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​