អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

WaterSHED Ventures Co., Ltd

ការងារពេញម៉ោង
តាកែវ សំរោង
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 11/12/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​គ្មាន​បទ​ពិសោធន៍​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

2 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 40​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ថ្លៃ​សេ​វា​
  • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
ទំនួលខុសត្រូវការងារ៖
1.	សម្រេចបានគោលដៅលក់ប្រចាំខែ
2.	បង្កើនបរិមាណការលក់ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
3.	បង្កើតនិងថែទាំអ្នកផ្គត់ផ្គង់
4.	ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
5.	កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយភ្នាក់ងារលក់និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ឋដទៃទៀត
6.	បង្កើតការលក់ប្រចាំថ្ងៃនិងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
7.	ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលប្រគល់អោយដោយប្រធានផ្នែក

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

WaterSHED Ventures Co., Ltd

តាកែវ សំរោង
#39C កែង 476 ទួលទំពូង2 ភ្នំពេញ