គណនេយ្យករ

គណនេយ្យករ

សណ្ឋាគារខារ៉ា

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ដូនពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 5/10/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 2 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

2 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • ថ្លៃ​សេ​វា​
  • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
Job Tasks and Responsibilities:
    -      Perform the day to day processing of accounts payable transactions to ensure that municipal finances are maintained in an effective, up to date and accurate manner.
         -          Follow up, collection and allocation of payments
         -          Prepare and manage the weekly cheque run
-          Maintains accounting ledgers by verifying and posting account transactions.
-          Disburses cash by recording entry; verifying documentation.
-          Protects organization's value by keeping information confidential.
-          Other tasks assigned by head of department.
Job Requirement:                                        
-          At least 1 year experience in the field
-          University graduated in specializes of Account or Finance
-          Knowledge of Account Payable
-          Knowledge of general account procedures
-          Competency in accounting software Quick Book and POS
-          Be able to communicate in English, both writing & speaking
-          excellent interpersonal skills
-          Team building skills
-          Be honest and trustworthy
-          Be flexible
-          Demonstrate sound work ethics 
Please submit your CV, Cover Letter send to hr@hotelcara.com or submit direct to the address: N18, Street 47&48, Sangkat Srass Chork Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia; 
Tel:        023.998.411
 

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

សណ្ឋាគារខារ៉ា

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
No.18 Street 47&84, 4th floor, Sangkat Srass Chork, Khanh Doun Penh Phnom Penh Cambodia