បុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវា

បុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវា

ហាងគុយទាវ អង្គរជុំ

ការងារក្រៅម៉ោង
ភ្នំពេញ ដូនពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 8/12/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

បើមានកាន់តែប្រសើរ — មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ មធ្យម​សិក្សា​បឋមភូមិ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារក្រៅម៉ោង

ពេលព្រឹក

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

4 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់​ពី 23 ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ថ្លៃ​សេ​វា​
 • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
 • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ហាងគុយទាវ អង្គរជុំ

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
#p27,29 Hanoi street