គណនេយ្យករ

គណនេយ្យករ

ស្វីតកាហ្វេ

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ដូនពេញ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $300 - $400 / ខែ
$300 $400 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 19/10/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 3 ឆ្នាំ​

កម្រិត​វប្បធម៌

កម្រិត បរិញ្ញាបត្រ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 20 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
  • ភាសាអង់គ្លេស — កម្រិតនៃការសន្ទនា
Sweet Coffee is looking for position below:
Accounting Supervisor (300$-៤០0$)
-         Cambodian and female
-         Age above 22-35 years old
-         Bachelor Degree in Accounting
-         Minimum 5 years of working experiences in Accounting and at least 2 years in Supervisor Level Good knowledge of Cambodia Accounting regulations
-         Experiences in hotel or restaurant is more advantage
-         Can use English language 
-         Good communication, negotiation skills, problem solving skills, decision making and strong leadership
បេក្ខជនចាប់អាម្មរណ៏អាចផ្ញើរប្រវត្តរូបសង្ខេបមកកាន់ coffeejobs168@gmail.com ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ 081 312 922
ឈប់ទទួលពាក្យ    ថ្ងៃទី១៩ ខែ តុលា  ២០១៨

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ