ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $200 - $300 / ខែ
$200 $300 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 16/11/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 1 ខែ

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

1 នាក់ ស្ត្រី​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 40​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ថ្លៃ​សេ​វា​
 • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
ភាសា​
 • ភាសាកូរ៉េ​ — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

កូកូវ៉ុល អីភែរឺល(ខេមបូឌា)អុីន

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
Phum Trapang Thleng, Sangkat Chom Chao, Khan Dangkor,Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023-995 636, Fax: 023 995 617, 023 985 629