បុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវា

បុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវា

ម៉ារឹហ្កាមិ អ៊ុដុង (ខេមបូឌា)

ការងារពេញម៉ោង
ភ្នំពេញ ចំការមន
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 19/11/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកដាក់ពាក្យតម្រូវទាំងអ្នកមាន និងគ្មានបទពិសោធន៍

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​អង្គារ​ — ថ្ងៃ​អាទិត្យ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

15 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អត្ថប្រយោជន៍​
 • ធានា​រ៉ាប់​រង​
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​
 • ប្រាក់​ថែម​ម៉ោង​
 • ថ្លៃ​សេ​វា​
 • អាហារដោយឥតគិតថ្លៃ
 • រង្វាន់​លើក​ចិត្ត​បុគ្គលិក​ឆ្នើម
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃអាហារ
 • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
 • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
 • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
 • សំបុត្រកំណើត
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ប័ណ្ណការងារ
 • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
 • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
 • ភាសាអង់គ្លេស — មូលដ្ឋាននៃការស្វាគមន៍

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

ម៉ារឹហ្កាមិ អ៊ុដុង (ខេមបូឌា)

ភ្នំពេញ ចំការមន
#24, St.360 corner of St.57, BKK1, Chomkarmon, PP.