អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

WaterSHED Ventures Co., Ltd

ការងារពេញម៉ោង
តាកែវ ត្រាំកក់
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
Salary $180 - $250 / ខែ
$180 $250 / ខែ / អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទទួល​ពាក្យ 11/12/2020
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​បាន — 1 ខែ

កម្រិត​វប្បធម៌

មិនត្រូវការ

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សុក្រ​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

2 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 35​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរ
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សំបុត្រកំណើត
  • សៀវភៅគ្រួសារ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — កម្រិតនៃការសន្ទនា
1.	សម្រេចបានគោលដៅលក់ប្រចាំខែ
2.	បង្កើនបរិមាណការលក់ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ
3.	រៀបចំ និងចូលរួមប្រជុំជាមួយធនាគារនៅតាមភូមិ ដើម្បីជម្រុញការលក់
4.	បង្ហាត់បង្ហាញចំណេះដឹងលក់ផលិតផលទៅកាន់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ
5.	កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយភ្នាក់ងារលក់និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ឋដទៃទៀត
6.	បង្កើតការលក់ប្រចាំថ្ងៃ និងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យ
7.	ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលប្រគល់អោយដោយប្រធានផ្នែក

ទទួល​បានការ​ងារ​ល្អ​ ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​និង​កម្មករ​ខ្មែរ​ ​ទោះបី​អ្នក​គ្មាន​បទពិសោធន៍​ក៏ដោយ​

WaterSHED Ventures Co., Ltd

តាកែវ ត្រាំកក់
#39C កែង 476 ទួលទំពូង2 ភ្នំពេញ