អ្នកពិគ្រោះយោបលផ្នែកលក់

អ្នកពិគ្រោះយោបលផ្នែកលក់

អ​ អឹម អេ ខេមបូឌា

ការងារពេញម៉ោង
កំពង់ឆ្នាំង
ការប្រកាសនេះបានផុតកំណត់ហើយ!
ប្រាក់​បៀវត្សរ៍​
អាចចរចាបាន
កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យ 25/11/2018
បទពិសោធន៍​ការងារ​

អ្នកមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះអាចដាក់ពាក្យបាន — 2 ឆ្នាំ​

ថ្ងៃធ្វើការ

ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ — ថ្ងៃ​សៅរ៍​

ការងារពេញម៉ោង

ពេលព្រឹក — ពេលរសៀល

ចំនួន​និយោជិក/កម្មករ​ត្រូវការ​

5 នាក់ — ទាំង​ពីរ​ភេទ

អាយុចាប់ពី 18 ដល់ 40​ ឆ្នាំ​

អត្ថប្រយោជន៍​
  • ធានា​រ៉ាប់​រង​
  • អត្ថប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ​
ឯក​សារ​ដែល​ត្រូវ​ការ
  • មាន​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​
  • សៀវភៅស្នាក់នៅ
  • ប្រវត្តិរូប
ភាសា​
  • ភាសាខ្មែរ — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
  • ភាសាអង់គ្លេស — អាន​សរសេរ​កម្រិត​ខ្ពស់
Execute based on the assigned task in order to achieve sales target in his own districts. 

ទទួលបានការងារល្អ សម្រាប់បុគ្គលិកនិងកម្មករខ្មែរ ទោះបីអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏ដោយ

អ​ អឹម អេ ខេមបូឌា

កំពង់ឆ្នាំង
#27, Str.134,pp