ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ហ្គែង គ្លូរី ហ្គាមេន

ហ្គែង គ្លូរី ហ្គាមេន

ហ្គែង គ្លូរី ហ្គាមេន

ភ្នំពេញ សែនសុខ
ឃ្លាំង133 ផ្លូវលេខ410 ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌ័សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ឃ្លាំង133 ផ្លូវលេខ410 ភូមិជាងទង សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌ័សែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ទីតាំងការងារមានផាសុខភាពខ្ពស់ សណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនស្រូបកំដៅ ម៉ាស៊ីនទឹកត្រជាក់និងមានឡានសំរាប់ជូនកម្មករ។មានផ្ដល់លុយព្រីម18$ ធ្វើដំណើរ10$ ស្នាក់នៅ10$ និងមានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់សំរាប់កម្មករដេរលើសគោលដៅចាប់ពី20$ទៅ30$។ហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផ្ដល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តសំរាប់កម្មករដែលបានណែនាំអ្នកចេះដេរអោយចូលធ្វើការ បន្ទាប់ពីរយ៖ពេល3ខែនិងផ្ដល់ជូន7$។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ហ្គែង គ្លូរី ហ្គាមេន
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!