ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Royal5GRealty.co.,ltd

Royal5GRealty.co.,ltd

Royal5GRealty.co.,ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
ផ្ទះលេខ ៤៨អ៊ឺ១ ផ្លូវ៣០៦ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (#48E1, Str.306, Sangkat BoeungKengKang1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh)
ផ្ទះលេខ ៤៨អ៊ឺ១ ផ្លូវ៣០៦ សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ (#48E1, Str.306, Sangkat BoeungKengKang1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh)

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ហ្វាយជីរៀលធីខូអិលធីឌី គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនៅកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូននូវសេវាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងសេវាកម្មលក់គម្រោង។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Royal5GRealty.co.,ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!