ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ HGB Group Co., Ltd

HGB Group Co., Ltd

HGB Group Co., Ltd

ភ្នំពេញ ៧មករា
ផ្ទះលេខ 37-39 ផ្លូវមុន្នីរ៉េត សង្កាត់វាលវង្ស ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ 37-39 ផ្លូវមុន្នីរ៉េត សង្កាត់វាលវង្ស ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

HGB Group លោកអ្នកអាចនឹងស្គាល់អំពីក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការលក់ប្រភេទឡាន Mazda ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនមែនមានតែលក់ឡានម៉ាក់ Mazda តែមួយមុខនេះទេ។ ​សព្វថ្ងៃអាជីវកម្មរបស់ HGB Group ត្រូវបានបែងចែកជាពីរគឺ Automotive Industry និង Food Industry។
Automotive Industry មាននាំចូលនិងចែកចាយ Bentley, Rolls Royce, Volvo, Volkswagen, Mazda, Kia, Hino Motors, Yutong, Harley-Davidson, Kawasaki។
Food Industry មានជាប្រភេទភោជ្ជនីដ្ឋាន Little Sheep, Ajisen Ramen និងប្រភេទការ៉េម Haagen-Dazs។ 
ព័ត៌មានលំអិតអំពី HGB Group សូមចូលមើល https://www.hgbgroup.com/en/ ឬទំព័រហ្វេសប៊ុក https://www.facebook.com/hgbgroup/

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន HGB Group Co., Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!