ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ D F I Lucky Private Limited

D F I Lucky Private Limited

D F I Lucky Private Limited

ភ្នំពេញ សែនសុខ
#01, St. 55p, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
#01, St. 55p, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

D F I Lucky Private Limited គឺជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន Dairy Farm International Group ដែលជាអ្នកលក់រាយដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងតំបន់។ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងដំណើរការខ្សែចង្វាក់បណ្តាញសាខាប្រកបដោយភាពជោគជ័យរួមទាំងផ្សារទំនើបនិងហាងសុខភាពនិងសម្ផស្ស។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងមាននិយោជិតជាងមួយពាន់នាក់កំពុងធ្វើការជាមួយពួកយើងហើយការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេកំពុងតែរីកចំរើន។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន D F I Lucky Private Limited
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!