ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ You Trust Peanich Co.,Ltd

You Trust Peanich Co.,Ltd

You Trust Peanich Co.,Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
លេខ ២៣អឺ០, ផ្លូវលេខ២០៥, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ
លេខ ២៣អឺ០, ផ្លូវលេខ២០៥, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ២, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន យូ ត្រាស ពាណិជ្ជ គឺជាអ្នកជំនាញលើការទទួលបញ្ចាំ និងត្រូវបានចុះបញ្ជីពីក្រសួង   ពាណិជ្ជកម្ម ហើយបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 
ក្រុមហ៊ុន យូ ត្រាស ពាណិជ្ជ យើងខ្ញុំមាន ផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចីជូនដល់អតិថិជនដែលត្រូវការប្រាក់បង្វិលរហ័សជាមួយ និង អត្រាការប្រាក់សមរម្យ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មានទទួលបញ្ចាំនូវផលិតផលដូចជា    រថយន្ត, ម៉ូតូ, គ្រឿងអលង្ការ, ទូរស័ព្ទដៃ និង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗទៀត ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន You Trust Peanich Co.,Ltd
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!