ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ LED TIPS Finance Plc.

LED TIPS Finance Plc.

LED TIPS Finance Plc.

ភ្នំពេញ សែនសុខ
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ៦៩-៧១A ផ្លូវបុរីភ្នំពេញថ្មី ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
អាសយដ្ឋាន អគារលេខ៦៩-៧១A ផ្លូវបុរីភ្នំពេញថ្មី ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

លីដ ធីអាយភីអេស ហ្វាយនែន ម.ក ជាគ្រិះស្ថានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ធ និង ក៏មានជាមួយនិងការបង់រំលួសសម្ភារ:ជាច្រើនផ្សេងៗទៀត.....

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន LED TIPS Finance Plc.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!