ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ FWT FULL WELL TRADING(CAMBODIA) LTD

FWT FULL WELL TRADING(CAMBODIA) LTD

FWT FULL WELL TRADING(CAMBODIA) LTD

ភ្នំពេញ ទួលគោក
#18,St.608,Village12,Sangkat Boeung Kok ll,Khan Toul Kork,Phnom Penh ,Cambodia
#18,St.608,Village12,Sangkat Boeung Kok ll,Khan Toul Kork,Phnom Penh ,Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន FWT  Full Well Trading (Cambodia) Ltd. ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែក  Sales ទាំងពីរភេទ ជាបន្ទាន់ ទីតាំង (ភ្នំពេញ និង តាមបណ្ដាលខេត្ដ)
	Job Description
•	ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
•	ផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនអតិថិជន
•	លក់ទំនិញតាមគោលដៅកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន
	Job Requirements 
•	មានចំណេះដឹង ចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឆ្នាំទី 1ឡើងទៅ	
•	មានបទពិសោធន៏យ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
•	 ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ គោរពពេលវេលា មានភាពស្មោះត្រង់ រាយរាក់ទាក់ និង មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
•	សំរាប់ប្រាក់បៀរវត្ស អាចចចារបាន រួមជាមួយ នឹង អត្ថប្រយោជន៏ដូចជា ថ្លៃសាំង កាតទូរសព្ទ័ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត សម្រាប់ Sales តាមបណ្ដាលខេត្តមានបន្ថែមជូន ថ្លៃអាហារ ថ្លៃស្នាក់នៅ  រួមជាមួយកំរៃជើងសារជាច្រើនទៀត។
បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម
No. 18, St. 608,Sangkat Boeung kok II, Khan Toulkork, Phnom Penh, Cambodia
Tel: 023 882 006, 011 702 123, 096 65 66 243  Email: Veasna_trading@fullwell.biz