ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ MIMASU INDUSTRIES (CAMBODIA) CO., LTD

MIMASU INDUSTRIES (CAMBODIA) CO., LTD

MIMASU INDUSTRIES (CAMBODIA) CO., LTD

កណ្ដាល អង្គស្នួល
ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិត្រពាំងក្រសាំង ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល

ពិពណ៌នា​ការងារ​

រោងចក្រយើងខ្ញុំផលិតនិងដេរស្រោមដៃ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន MIMASU INDUSTRIES (CAMBODIA) CO., LTD
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!