ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ FiiT

FiiT

FiiT

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
9BE1, St. 53, Sangkat Psa Tmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
9BE1, St. 53, Sangkat Psa Tmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ហាងលក់ស្បែកជើងនិងកាបូប FiiT Cambodia ជាហាងដែលលក់ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ និង​​​ជាកន្លែងការងារល្អ ចំពោះបុគ្គលចង់មានភាពរីកចំរើន។
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរ CV មកកាន់ Email​  : fiit.cambodia@gmail.com

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន FiiT
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!