ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ ខេហ្វូ៊ដ អ៉ិននើវេសិន ឯ.ក

ខេហ្វូ៊ដ អ៉ិននើវេសិន ឯ.ក

ខេហ្វូ៊ដ អ៉ិននើវេសិន ឯ.ក

ភ្នំពេញ ដូនពេញ
ផ្ទះលេខ ៣០២ , ផ្លូវលេខ ២៨៨ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ ៣០២ , ផ្លូវលេខ ២៨៨ , សង្កាត់បឹងរាំង , ខណ្ឌដូនពេញ , រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុន ខេហ៊្វូដ អ៉ិននើវេសិន គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្នែកសេវាកម្មម្ហូបអាហារ ដែលផ្តោតទៅលើប្រភេទ អាហារបែបជប៉ុន។ ដោយសព្វថ្ងៃមានបុគ្គលិកសរុបជាង 400នាក់ ដែលបម្រើរការងារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ដូចជា ភោជនីយដ្ឋាន ផែបភើឡាញ់ (Pepper Lunch), ភោជនីយដ្ឋាន សាប៊ូរិ និងគីនតាន់ Shaburi & Kintan Beffet), ភោជនីយដ្ឋាន ស៊ូមិរេ ( Sumire)   ដែលមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើប អ៉ីអន​ 1+2 (Aeon 1+2) ផ្សារទំនើប សូរិយា(Sorya Mall) ផ្សារទំនើប ស៊ីធីម៉ល់(City Mall) និង ផ្សារទំនើប ខាលែនឌែល (Khalandale Mall)
ក្រៅពីវិស័យម្ហូបអាហារ ក្រុមហ៊ុន ខេហ៊្វូដ ក៏មានក្រុមហ៊ុនបុព្វសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដូចជា ក្រុមហ៊ុន Basis Point Co-Working Space, ក្រុមហ៊ុន Pro Bowl Sport Academy និង ផ្សារទំនើប Khalandale