ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Elite Food Co., Ltd

Elite Food Co., Ltd

Elite Food Co., Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#116 , ផ្លូវ 360, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌចំការម៉ន, ភ្នំពេញ
#116 , ផ្លូវ 360, សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១, ខណ្ឌចំការម៉ន, ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ក្រុមហ៊ុនអេលីតហ្វូតខូអិលធីឌី ត្រូវបានគេរកឃើញនៅឆ្នាំ ២០១៥​ ដែលជាសមាជិកក្រុមហ៊ុន HLH គ្រុប និងជាក្រុមហ៊ុនអាហារដ៏អស្ចារ្យ និងជាអ្នកចែកចាយសេវាកម្មអាហារ ឈានមុខគេ ដោយផ្តោតលើការផ្តល់អាហារ និងភេសជ្ជៈ ដែលមានសុខភាពល្អ សម្រាប់ទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា។
បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនអេលីតហ្វូត គ្រប់គ្រងលើ ភោជនីយដ្ឋានស៊ុបបែបជប៉ុន ម៉ូម៉ូផារ៉ាដាយ  (Mo-Mo-Paradise Cambodia) និង ហាងសាច់អាំងបែបកូរ៉េ សររ៉េ (Seorae Cambodia Korean Charcoal BBQ)។

Whoops, looks like something went wrong.