ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ Human Protect Security Co.,LTD.

Human Protect Security Co.,LTD.

Human Protect Security Co.,LTD.

ភ្នំពេញ ពោធិ៍សែនជ័យ
សង្កាត់ពោធិ៌សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
សង្កាត់ពោធិ៌សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

អំពីយើងខ្ញុំ
ក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Human Protect Security ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយបុគ្គលិកសន្តិសុខដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មានបទពិសោធន៍រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខ និង​មានបុគ្គលិកជិត៥០០នាក់ទូទាំងប្រទេស។
មន្រ្តីសន្តិសុខ
ការពារប្រត្តិបត្តិ
ដំណោះស្រាយវីដេអូពីចម្ងាយ
សេវាសន្តិសុខចល័ត
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសន្តិសុខ
សេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ច
ទស្សនៈវិស័យរបស់យើង
ដើម្បីធ្វើជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខកំពូល ដែលផ្តល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សក្នុងតំបន់ នាំទៅរក សេវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលជាជម្រើសរបស់ដៃគូអាជីវកម្ម។
តម្លៃ​ស្នូលរបស់យើង
សុច្ចរិតភាព
មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវ
បំពេញចិត្តអតិថិជន
មានវិន័យត្រឹមត្រូវ
គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
មានមោទនភាពក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច
មានភាពស្មោះត្រង់
តស៊ូព្យាយាម
បេសកកម្មរបស់យើង
បង្កើតទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។
ផ្តល់ជូនសេវាកម្មដល់អតិថិជនជាពិសេស តាមរយៈការផ្តល់ជូនគុណភាពប្រកបដោយ ភាពច្នៃប្រឌិត និងបង្ហាញពីរបាយការណ៍ឌីជីថល ជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ    ប​​ង្អស់។
ជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងរក្សាការបណ្តុះបណ្តាល​ដល់ បុគ្គលិករបស់យើង។
អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើសន្តិសុខប្រចាំខែ។
ផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយផ្នែកសន្តិសុខដោយការចំណាយសមរម្យ ដែលនៅតែផ្តោត សំខាន់ទៅលើអតិថិជន។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន Human Protect Security Co.,LTD.
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!