ធនាគារឯកទេស វីង

ធនាគារឯកទេស វីង

ភ្នំពេញ ចំការមន
721, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeng Keng Kong 3, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia
721, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeng Keng Kong 3, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

ធនាគារឯកទេស វីង ខេមបូឌា លីមីតធីត គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃដំបូងគេនៅកម្ពុជា ដែលមានការបេ្តជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អ្នកដែលមិនមានគណនីធនាគារ។ វីង ក៏ជាធនាគារឯកទេសមួយក្នុងចំណោមធនាគារឯកទេសដែលផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលមានតិចតួចបំផុតរបស់ពិភពលោក។
ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2009 វីងបានផ្តល់មធ្យោបាយផ្ញើ និងទទួលប្រាក់គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរៈការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ។ ផលិតផល និងសេវាកម្មវីង ផ្តល់អោយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដូចជា ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ បង់វិក្កយបត្រ វីងគិតលុយ និងការទូទាត់ប្រាក់តាមអុិនធឺណិត។ វីង នៅរក្សាតំនែងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ដែលមានបណ្តាញភ្នាក់ងារ វីងខាស អុិចប្រេស គ្របដណ្តប់គ្រប់ស្រុកទូទាំងប្រទេស។
ជាមូយវីង អ្នកដែលធ្វើការនៅទីប្រជុំជន ឬ ឆ្ងាយពីផ្ទះ លែងព្រួយបារម្ភពីការផ្ញើប្រាក់ដែលពួកគេខំរកយ៉ាងលំបាកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៀតហើយ។ វីង ផ្តល់សេវាកម្មដែលងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅបង់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង វិក្កយបត្រផ្សេុងៗ ឬ បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ ដោយគេអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទាំងនេះតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេ ឬ ភ្នាក់ងារវីងណាមួយក៏បាន។
វីង ក៏ផ្តល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងការប្រមូលសាច់ប្រាក់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ តាមរយៈសេវាកម្មសហគ្រាសរបស់ខ្លួន។ ជាមួយវីង សហគ្រាសទាំងតូច ឬ ធំ អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រមួលសាច់ប្រាក់ និងបើកប្រាក់បៀវត្សទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួល។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ វីង មិនត្រឹមតែផ្តល់សេវាកម្មធនាគារងាយស្រួលដល់អតិថិជនប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជួយនៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់សហគ្រាសតូចធំ និងវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាដែលជួយអោយមាន ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃការទូទាត់ប្រាក់។
វីង បានអនុវត្តពេញលេញទៅតាមស្តង់ដារធនាគារអន្តរជាតិ ទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជនតាមរយៈឯកសារសម្គាល់ខ្លួន ការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការប្រឆាំងការលាងលុយ។

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន ធនាគារឯកទេស វីង
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!