ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ 474Seafood&Grill

474Seafood&Grill

474Seafood&Grill

ភ្នំពេញ ចំការមន
St. 474 corner street 101, Sangat Beoung Trobek , Khan Chamkamon. Phnom penh. Cambodia
St. 474 corner street 101, Sangat Beoung Trobek , Khan Chamkamon. Phnom penh. Cambodia

ពិពណ៌នា​ការងារ​

បម្រើអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារពេលល្ងាចភេសជ្ជៈនិងកាហ្វេផ្តល់ម្ហូបអាហារល្អសម្រាប់ក្រុមឬពិធីជប់លៀង។
ទទួលភ្ញៀវល្អសម្រាប់ក្រុមសេវាកម្មតុបតែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវ

អូ៎! ក្រុមហ៊ុន 474Seafood&Grill
មិនមានប្រកាស់​ការងារនោះទេ!