ឱកាស​ការ​ងារ​ក្នុងក្រុម​ហ៊ុន​ WaterSHED Ventures Co., Ltd

WaterSHED Ventures Co., Ltd

WaterSHED Ventures Co., Ltd

ភ្នំពេញ ចំការមន
#39C កែង 476 ទួលទំពូង2 ភ្នំពេញ
#39C កែង 476 ទួលទំពូង2 ភ្នំពេញ

ពិពណ៌នា​ការងារ​

WaterSHED Ventures គឺជាសហគ្រាសសង្គមមួយ ដែលផ្តោតលើទឹក និងអនាម័យ។ ក្រុមហ៊ុន WaterSHED Ventures បានរចនានូវផលិតផលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងគួរឱ្យទាក់ទាញ និងឆ្ពោះទៅកាន់ទីផ្សារ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ ផលិតផលទាំងនេះជួយសង្រ្គោះជីវិតមនុស្ស ដោយធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់បង្គន់ និងការលាងសំអាតដៃ។ យើងផ្តោតគោលដៅសហគមន៍នៅទូទាំងឥណ្ឌូចិន ហើយគ្រោងនឹងពង្រីកនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង ដែលទីនោះមានមនុស្សជាងកន្លះលាននាក់នៅតែបន្ទោរបង់ពាសវាលពាសកាល និងរស់នៅដោយគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។ យើងជឿថាសហគ្រិនសង្គម គឺជាគន្លឹះសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។