របៀបសំភាសន៍ការងារ បន្ទាប់ពីការងាររបស់អ្នកសព្វថ្ងៃ

មុនពេលសំភាសន៍

សូម​ព្យាយាម​ដើម្បី​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​អំពី​ក្រុមហ៊ុន​និង​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​អ្នក​នឹង​សម្រេចចិត្តដាក់​ពាក្យ​ស្នើរ​សុំ​ការងារ។​ អ្នក​អាច​សួរ​សាច់​ញាតិ,​ មិត្តភក្តិ​ និង​ធ្វើ​ការ​ឆែក​តាម​អ៊ីនធីណែត​ដែល​បាន​ឲ្យ​កាន់​តែ​ដឹង​ច្បាស់​ពីសហគ្រាស​ឧស្សាហកម្ម​ និង​ក្រុមហ៊ុន​នោះ។​ នេះ​ជាវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កាន់​តែយល់​ច្បាស់​ពីការងារ​នោះ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​តើ​ការងារ​នោះ​គឺ​ជា​ការងារ​សាកសម​ជា​មួយ​សមត្ថភាព​របស់​អ្នកឬយ៉ាង​ណា។​ រៀប​ចំ​សំនួរ​ដែល​អ្នក​ចង់​សួរ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​សំភាសន៍​មួយ។​ ជ្រើស​យក​សំណួរ​ដែល​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ការងារ​និង​ក្រុមហ៊ុន។​

ឧទាហរណ៍៖
 • តើអ្វីជាការទទួលខុសត្រូវមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៃការងារនេះ?
 • តើអ្វីដែលវាត្រូវបានអ្នកកំពុងតែស្វែងឬនៅក្នុងបេក្ខជនល្អបំផុត?
 • ការទទួលខុសត្រូវនិងការអនុវត្តរបស់យើងត្រូវបានវាស់ដោយរបៀបណា? ដោយអ្នកណា?

អ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងកំឡុងពេលសំភាសន៍

កិច្ចការដែលត្រូវធ្វើ៖
 • រៀបចំកាលវិភាគរបស់អ្នក ដើម្បីទៅដល់ក្រុមហ៊ុន ឬទីកន្លែងសំភាសន៍ឲ្យបានមុន១៥នាទី។
 • សូមប្រាកដថាសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកគឺស្អាត, មានរបៀបរៀបរយ,និងមានក្លិនស្រស់ស្រាយ។
 • បិទសំលេងទូរស័ព្ទដៃ ឬបិទទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកមុនពេលចូលក្នុងបន្ទប់សំភាសន៍ ដូច្នេះអ្នកមិនទទួលបានការរំខានក្នុងកំឡុងពេលសំភាសន៍របស់អ្នក។
 • សូមជំរាបសួរក្នុងការសំភាសន៍ជាលក្ខណៈផ្លូវការ និងត្រឹមត្រូវ។
 • រង់ចាំអង្គុយចុះរហូតដល់មានអ្នកអញ្ជើញអ្នកឲ្យអង្គុយចុះ ឬផ្តល់កៅអីមួយឲ្យអ្នក។ ចូរអង្គុយឲ្យត្រឹមត្រូវ ហើយតែងតែមើលទៅប្រុងប្រយ័ត្ន និងបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍។ ចូរធ្វើជាអ្នកស្តាប់ល្អដូចជាអ្នកនិយាយល្អ។ ញញឹមជានិច្ច!
 • អ្នកអាចមានបទពិសោធការងារតិចតួចឬគ្មាន; ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ដែលអ្នកបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្ដិជាវិជ្ជមានរបស់អ្នក, អ្នកអាចផ្តល់នូវភាពជាអ្នកធ្វើការងារដ៏យកចិត្តទុកដាក់,ជាអ្នកធ្វើការងារដោយមានអត់ធ្មត់ខ្ពស់, មានទំនាក់ទំនងល្អ, មនុស្សដែលគិតវិជ្ជមាន....។ល។
 • រក្សាសំនួរដែលអ្នកបានរៀបចំសួរដើម្បីសួរម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននៅចុងបញ្ចប់នៃសំភាសន៍នេះ។
 • មានជំនឿជឿជាក់ទុកក្នុងចិត្តថាអ្នកតែម្នាក់ឯង តែអាចឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកទៅធ្វើការងារសំភាសន៍ និងធ្វើឱ្យពួកគេដឹងថាអ្នកគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារនេះ។តែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រវតិ្តរូបរបស់អ្នកជានិច្ច។
អ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើ
 • ឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងចំឡើយសាមញ្ញ 'បាទ/ចាស' ឬ 'ទេ' ។ បញ្ជាក់លម្អិតចម្លើយរបស់អ្នកនៅកិច្ចការងារណា ឬកន្លែងណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។
 • ជៀសវាការកុហក។ សូមឆ្លើយសំនួរ ដោយបង្ហាញភាពត្រឹមត្រូវ និងច្បាស់លាស់ដោយមិន​មាន​ការកុហក។
 • កុំបង្ហាញពីឱ្យអ្នកសំភាសន៍ឃើញពីការធ្លាក់ទឹកចិត្ដរបស់អ្នក ឬខកបំណងរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលអារម្មណ៍ថាការសម្ភាសន៍នឹងទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អ ហើយអ្នកត្រូវបានច្រានចោល ដូច្នេះសូមកុំបង្ហាញភាពធ្លាក់ទឹកចិត្ដឲ្យអ្នកសំភាសន៍ឃើញ។

Whoops, looks like something went wrong.